سگدست چپ ام وی ام MVM 530

سگدست چپ ام وی ام MVM 530