غلطک تایم ام وی ام MVM 530

غلطک تایم ام وی ام MVM 530