قاب بالا تسمه تایم ام وی ام MVM 530

قاب بالا تسمه تایم ام وی ام MVM 530