دیسک و صفحه بلبرینگ لیفان Lifan X50

دیسک و صفحه بلبرینگ لیفان Lifan X50

دیسک و صفحه بلبرینگ لیفان Lifan X50