سیم ترمز دستی راست لیفان Lifan 620

سیم ترمز دستی راست لیفان Lifan 620

سیم ترمز دستی راست لیفان Lifan 620