واشر کامل (به همراه واشر فلزی) لیفان Lifan X60

واشر کامل (به همراه واشر فلزی) لیفان Lifan X60

واشر کامل (به همراه واشر فلزی) لیفان Lifan X60