یاتاقان ثابت سایز 25 ام وی ام MVM X33

یاتاقان ثابت سایز 25 ام وی ام MVM X33