یاتاقان ثابت سایز 50 ام وی ام MVM X33

یاتاقان ثابت سایز 50 ام وی ام MVM X33