رینگ موتور سایز 25 ام وی ام MVM 110

رینگ موتور سایز 25 ام وی ام MVM 110