شلنگ پایین رادیاتور ام وی ام MVM 110

شلنگ پایین رادیاتور ام وی ام MVM 110