شمع موتور ام وی ام MVM 110

شمع موتور ام وی ام MVM 110