بوش طبق کوچک ام وی ام MVM 530

بوش طبق کوچک ام وی ام MVM 530