دریچه گاز کامل ام وی ام MVM 530

دریچه گاز کامل ام وی ام MVM 530