دسته موتور راست ام وی ام MVM 530

دسته موتور راست ام وی ام MVM 530