دستگیره داخلی عقب چپ ام وی ام MVM 550

دستگیره داخلی عقب چپ ام وی ام MVM 550