دستگیره داخلی عقب راست ام وی ام MVM 550

دستگیره داخلی عقب راست ام وی ام MVM 550