دیسک چرخ جلو ام وی ام MVM 550

دیسک چرخ جلو ام وی ام MVM 550