یاتاقان ام وی ام MVM 550

یاتاقان ام وی ام MVM 550