بغل یاتاقان ام وی ام MVM 530

بغل یاتاقان ام وی ام MVM 530