بوش موجگیر ام وی ام MVM 530

بوش موجگیر ام وی ام MVM 530